Baki-Dou (2018), Chapter 42: Versus Maegashira Top Shachihoko